Hàng loạt đặc sản chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Bình Dương

Triển lãm sản phẩm nông nghiệp, những sản phẩm tiêu biểu của các hội viên Hội Nông dân Bình Dương, tổ chức ngày 23/8, đã để lại nhiều ấn tượng với du khách.

Triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Bình Dương

Hàng loạt đặc sản chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Bình Dương

Clip: Triển lãm sản phẩm nông nghiệp, những sản phẩm tiêu biểu của hội viên, nông do Hội Nông dân Bình Dương tổ chức

Triển lãm sản phẩm nông nghiệp là sự kiện nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ X; tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Triển lãm sản phẩm nông nghiệp, những sản phẩm tiêu biểu của hội viên Hội Nông dân Bình Dương diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23/8 đến hết ngày 25/8/2023. Triển lãm góp phần làm đặc sắc, long trọng cho Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.