bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản

  • Hướng dẫn bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản trước khi bão đổ bộ

    Hướng dẫn bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản trước khi bão đổ bộ

    Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay, bão số 1 (Chaba) cách Quảng Ninh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Để bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản khu vực này trước khi bão đổ bộ bà con cần tuân thủ những nguyên tắc vàng dưới dây.