Những điều cần đặc biệt lưu ý khi nuôi chim công

Là loài có sức sống mạnh mẽ, vì vậy ngành chăn nuôi chim công hiện nay đang ngàng càng phát triển. Kỹ thuật nuôi chim công khá đơn giản, tuy nhiên bà con cần lưu ý những điều quan trọng dưới đây để tránh gây hại cho công.
Những điều cần đặc biệt lưu ý khi nuôi chim công
Những điều cần đặc biệt lưu ý khi nuôi chim công

Những điều cần đặc biệt lưu ý khi nuôi chim công

Clip: Những điều cần đặc biệt lưu ý khi nuôi chim công Ấn Độ