bán đất mặt ruộng

  • Đồng Tháp: Cảnh báo tác hại lâu dài từ việc bán đất mặt ruộng

    Đồng Tháp: Cảnh báo tác hại lâu dài từ việc bán đất mặt ruộng

    Từ lâu nay, tại cánh đồng lúa nhiều nơi ở Đồng Tháp, những ngày sau thu hoạch lúa Đông Xuân, thay vì để đất "cách ly, nghỉ ngơi", chuẩn bị xuống giống vụ Hè Thu, thì nông dân lại bán lớp đất mặt ruộng. Điều này tác động lâu dài đến việc sản xuất những vụ lúa sau khi mà biến đổi khí hậu ngày càng tăng cao.

  • Đua nhau bán đất mặt ruộng cho thương lái

    Đua nhau bán đất mặt ruộng cho thương lái

    Ở Vĩnh Long đang rộ lên tình trạng nhiều hộ dân bán đất mặt ruộng cho thương lái. Chính quyền ủng hộ nhưng theo giới chuyên môn thì dễ phát sinh hệ lụy khôn lường.