bảo quản sau thu hoạch

  • Lúa hè thu khó phơi vì giãn cách: Càng chú trọng khâu bảo quản sau thu hoạch

    Lúa hè thu khó phơi vì giãn cách: Càng chú trọng khâu bảo quản sau thu hoạch

    Là một trong những vựa lúa lớn của Nghệ An, huyện Yên Thành luôn chú trọng công tác bảo quản lúa sau thu hoạch, nhất là vụ hè thu rất dễ gặp rủi ro do thời tiết. Năm nay lại thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên công tác này càng được huyện quan tâm đặc biệt để hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho bà con.

  • Chế biến nông sản vì sao ì ạch?

    Chế biến nông sản vì sao ì ạch?

    Dù có vị trí rất quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp nhưng đến nay ngành chế biến nông sản vẫn còn khá ì ạch, có tới 70% sản phẩm nông sản vẫn phải xuất khẩu thô. Nút thắt nào khiến lĩnh vực này chưa thể phát triển dù tiềm năng và dư địa phát triển là khá lớn?