Bình Thuận: Nhân giống cỏ mới nhiều dinh dưỡng cho đàn gia súc

Để đảm bảo nguồn thức ăn xanh cho đàn dê trong thời điểm khô hạn, bà con xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc đã trồng các giống cỏ phổ biến như VA06, cỏ xả. Ngoài ra, giống cỏ dứa cũng được một số hộ nhân giống và mở rộng diện tích nhằm bổ xung nguồn thức ăn chất lượng cao cho đàn dê bán chăn thả.

Bình Thuận: Nhân giống cỏ mới nhiều dinh dưỡng cho đàn gia súc

Bình Thuận: Nhân giống cỏ mới nhiều dinh dưỡng cho đàn gia súc