Bình Thuận: Nuôi trồng thủy sản ven biển Thắng Hải gặp nhiều khó khăn

Cùng với nghề khai thác, đánh bắt trên biển, ngành nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn ven biển ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũng là thế mạnh. Tuy nhiên hộ nuôi trồng thủy sản ở đây đang vướng phải những khó khăn trước mắt.

Bình Thuận: Nuôi trồng thủy sản ven biển Thắng Hải gặp nhiều khó khăn

Bình Thuận: Nuôi trồng thủy sản ven biển Thắng Hải gặp nhiều khó khăn