Video: Bóng chuyền TP.HCM đi tìm lại ánh hào quang

Sau thời gian chững lại bởi nhiều yếu tố khách quan, bóng chuyền TP.HCM đang quyết tâm tìm lại ánh hào quang thuở nào.

Bóng chuyền TP.HCM đi tìm lại ánh hào quang.