bùng nổ thị trường sữa

  • Video: Thị trường sữa sẽ bùng nổ trong thời gian tới

    Video: Thị trường sữa sẽ bùng nổ trong thời gian tới

    Thị trường sữa Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi tiêu thụ bình quân đầu người vẫn còn khoảng cách khá xa với các nước lân cận (23,2 kg/người hàng năm so với 31,7 kg/người ở Thái Lan và 43,7 kg/người ở Hàn Quốc). Chính vì thế, nhiều chuyên gia khẳng định, thị trường sữa trong nước sẽ bùng nổ trong thời gian tới.