Chăn nuôi tuần hoàn giúp nông dân Bắc Giang không bỏ phí thứ gì từ vườn vào nông trại

Chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp là nguồn tài nguyên quý cần khai thác hiệu quả. Điều này không chỉ tạo nên chuỗi tuần hoàn nâng cao giá trị kinh tế cho người dân mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Yên Dũng (Bắc Giang): Hiệu quả vượt trội từ mô hình chăn nuôi tuần hoàn

Yên Dũng (Bắc Giang): Hiệu quả vượt trội từ mô hình chăn nuôi tuần hoàn