Chàng trai trẻ ở Khánh Hòa

  • Chàng trai trẻ ở Khánh Hòa thu nhập tiền tỷ nhờ nuôi gà, nuôi heo

    Chàng trai trẻ ở Khánh Hòa thu nhập tiền tỷ nhờ nuôi gà, nuôi heo

    Nhờ mạnh dạn chuyển đổi hình thức nuôi truyền thống sang phương thức nuôi gia cầm, gia súc có áp dụng KHKT, chàng nông dân trẻ Nguyễn Việt Tân tại Khánh Hòa đã thành công, làm giầu bằng chính những nỗ lực của mình. Anh cũng đã vinh dự được bình chọn là danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021.