chính sách mía đường

  • Video: Đi tìm cách tháo "nút thắt" cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới

    Video: Đi tìm cách tháo "nút thắt" cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới

    Hàng loạt giải pháp, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra tại Hội thảo "Giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới" do Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Bộ Công Thương cùng phối hợp chỉ đạo, Cục Phòng vệ Thương mại và Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức thực hiện ngày hôm nay, 1/12, tại Hà Nội.