Chuyển động Nhà nông 14/2: Thiếu nước mặn, nông dân nuôi tôm nước lợ gặp khó

Sau khi thu hoạch vụ lúa trên đất nuôi tôm, nông dân ở Bạc Liêu đã tranh thủ cải tạo vuông tôm để chuẩn bị thả nuôi vụ đầu năm. Tuy nhiên, những ngày qua độ mặn xuống thấp không đáp ứng được nhu cầu thả tôm, khiến người dân lo lắng.

Chuyển động Nhà nông 14/2: Thiếu nước mặn, nông dân nuôi tôm nước lợ gặp khó

Chuyển động Nhà nông 14/2.