Chuyển động Nhà nông 14/5: "Thủ phủ" vải lai chín sớm chuẩn bị vào mùa

Niên vụ 2023, vải lai chín sớm Phù Cừ (Hưng Yên) dự kiến cho thu hoạch rộ vào thời điểm nửa cuối tháng 5, sớm hơn các loại vải khác trên thị trường từ 2-3 tuần.

Chuyển động Nhà nông 14/5: "Thủ phủ" vải lai chín sớm chuẩn bị vào mùa

Chuyển động Nhà nông 14/5.