Chuyển động Nhà nông 17/7: Diêm dân Nam Định thắng to vụ muối

Mặc dù phải làm việc vất vả, nhưng các diêm dân trên các ruộng muối tại Hải Hậu (Nam Định) vẫn rất vui, phấn khởi vì giá muối năm nay tăng cao so với mọi năm. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 17/7.