Chuyển động Nhà nông 27/6: Hơn 50% tàu cá nằm bờ vì giá xăng dầu tăng phi mã

Giá xăng dầu tăng phi mã từ đầu năm đến nay khiến 50% tàu cá ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và gián đoạn chuỗi cung ứng. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 27/6.