Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 10/5: Hoa Việt Nam bắt đầu có chỗ đứng ở thị trường Nhật Bản

Giá phân bón tiếp tục "phi mã" lên 16-18 triệu đồng/tấn