con dế ăn gì

  • SỔ TAY NHÀ NÔNG: Nghề nuôi dế dễ hay khó: Lời khuyên từ GS Nguyễn Lân Hùng

    SỔ TAY NHÀ NÔNG: Nghề nuôi dế dễ hay khó: Lời khuyên từ GS Nguyễn Lân Hùng

    Dế mèn đang là loài vật nuôi được nhiều người nông dân Việt Nam lựa chọn để phát triển kinh tế. Để giúp người nông dân hiểu thêm về loài vật nuôi này, chương trình Sổ tay Nhà nông có buổi trò chuyện trực tiếp về kỹ thuật chăn nuôi dế cùng chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng. Xin mời bà con cùng theo dõi.