Đà Lạt: Vì lý do gì mà anh nông dân này dỡ bỏ nhà kính để canh tác truyền thống?

Tháo dỡ toàn bộ nhà kính kiên cố đang trồng dâu tây, anh Nguyễn Thanh Tân, ngụ tại TP. Đà Lạt đang tìm về với canh tác truyền thống theo hướng hữu cơ. Mô hình của anh hiện đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào làm nông nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường.
Đà Lạt: Vì lý do gì mà anh nông dân này dỡ bỏ nhà kính để canh tác truyền thống?

Đà Lạt: Vì lý do gì mà anh nông dân này dỡ bỏ nhà kính để canh tác truyền thống?