Đại hội đại biểu Nông dân các cấp

  • Thái Bình: Mỗi xã là một điểm sáng Đại hội

    Thái Bình: Mỗi xã là một điểm sáng Đại hội

    Chỉ trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, gần 50% số xã của địa phương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với chủ trương, mỗi xã là một điểm sáng Đại hội, tỉnh Thái Bình đã bước đầu đạt được những thành công và hướng tới Đại hội cấp tỉnh.