Đổi mới tư duy chăn nuôi đại gia súc, giúp nông dân vùng cao thoát nghèo

Trước kia, người dân vùng cao Sơn La nuôi gia súc chủ yếu bằng cách thả rông trên rừng, đến mùa cần trâu cày kéo mới đi tìm về, dẫn đến việc không quản lý được. Nhờ thay đổi nhận thức, các hộ dân đã tận dụng diện tích đất sang trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, đưa gia súc về nuôi nhốt, nhờ vậy mang lại hiệu quả cao.

Sơn La: Đổi mới tư tuy chăn nuôi đại gia súc, giúp nông dân thoát nghèo