Dự báo giá sản phẩm gia cầm tăng cao từ tháng 5-7/2021

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), giá sản phẩm gia cầm đang có chiều hướng tăng, dự kiến còn tăng cao trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7-2021.
Dự báo giá sản phẩm gia cầm tăng cao từ tháng 5-7/2021
Giá sản phẩm thịt gia cầm có chiều hướng tăng

Giá sản phẩm gia cầm có chiều hướng tăng

Clip: Dự báo giá sản phẩm gia cầm tăng cao từ tháng 5-7/2021