Hà Tĩnh: Sau trận mưa lớn, nhiều diện tích lúa hè thu chìm trong biển nước

Sau trận mưa lớn trong các ngày 11/6 và 12/6 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhiều diện tích lúa hè thu vừa mới được gieo cấy bị ngập chìm trong nước. Nhiều diện tích lúa đứng trước nguy cơ bị hư hỏng hoàn toàn.

Hà Tĩnh: Sau trận mưa lớn, nhiều diện tích lúa Hè Thu chìm trong biển nước

Sau trận mưa lớn, nhiều diện tích lúa hè thu chìm trong biển nước