Hành trình bảo tồn những loài cây trên bờ vực tuyệt chủng của một người đàn ông ở Hawaii

Trong 45 năm qua, Steve Perlman đã cống hiến hết mình để cứu các loài thực vật đang nằm trên bờ vực tuyệt chủng ở Hawaii.

Hành trình bảo tồn những loài cây trên bờ vực tuyệt chủng của một người đàn ông ở Hawaii. Nguồn: Great Big Story