hệ sinh thái xanh

  • NÔNG THÔN XANH: Tạo dựng hệ sinh thái xanh ngay giữa thủ đô từ nông nghiệp hữu cơ

    NÔNG THÔN XANH: Tạo dựng hệ sinh thái xanh ngay giữa thủ đô từ nông nghiệp hữu cơ

    Tại ngay giữa thủ đô Hà Nội, rất nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ được đưa vào hoạt động, đã góp phần tái tạo nguồn đất, nguồn nước bị ảnh hưởng từ quá trình đô thị hóa. Đồng thời các nông trại xanh đã tạo dựng nên hệ sinh thái đa dạng, trả lại sự trong lành cho môi trường và cảnh quan thiên nhiên.