Hối hả điều trị bệnh nhân trong Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Bệnh viện dã chiến 13

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 của Bệnh viện Việt Đức đã được thiết lập tại Bệnh viện Dã chiến 13 (huyện Bình Chánh, TP.HCM), ngày đêm hối hả cứu chữa các bệnh nhân Covid-19 nặng.

Hối hả điều trị bệnh nhân trong Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Bệnh viện dã chiến 13.