Hướng dẫn chi tiết cách đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão

Cơn bão số 2 của năm 2022, có tên quốc tế là Mulan, đã xuất hiện trên biển Đông. Ngay từ lúc này, các lực lượng đã triển khai những phương án nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh, ứng phó với những diễn biến của Mulan. Dưới đây là Hướng dẫn chi tiết cách đưa tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão trên biển.

Hướng dẫn chi tiết cách đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão. Video: Văn phòng Tổng cục PCTT.