Khánh Hòa: Khẩn trương xây dựng bản đồ cảnh báo hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Mức độ thiệt hại do nắng hạn có thể hoàn toàn giảm bớt nếu như công việc dự báo được thực hiện sớm, cũng như chủ động đưa ra phương án ứng phó. Đây cũng là lý do mà vào lúc này, các địa phương ở khu vực Nam Trung Bộ đặc biệt chú ý đến việc xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước...

Khánh Hòa: Khẩn trương xây dựng bản đồ cảnh báo hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Khánh Hòa: Khẩn trương xây dựng bản đồ cảnh báo hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn