Lai Châu: Ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Ngay sau khi bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò xuất hiện tại địa bàn huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát, từng bước khống chế bệnh. Nhờ vậy mà đến nay Lai Châu đã cơ bản kiểm soát, hạn chế sự lây lan của bệnh, góp phần giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.

Lai Châu: Ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Lai Châu: Ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò