làm chuồng nuôi chim cút

  • Nuôi chim cút: Kỹ thuật làm chuồng nuôi chim cút đẻ

    Nuôi chim cút: Kỹ thuật làm chuồng nuôi chim cút đẻ

    Chuồng nuôi chim cút đẻ đúng tiêu chuẩn phải đáp ứng được các nhu cầu sinh lý của chim cũng như đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường, người nuôi chim cần đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật khi làm chuồng.

  • Trại chim cút 300m2 mỗi ngày bỏ túi 1 triệu đồng

    Trại chim cút 300m2 mỗi ngày bỏ túi 1 triệu đồng

    Ông Nguyễn Nông ở thôn Đại La, xã Hòa Sơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) có trại chim cút 300m2. Ông thả nuôi 5.000 con chim cút, thu 2,2 - 2,4 triệu đồng từ bán trứng, trừ chi phí mỗi ngày thu lãi hơn 1 triệu đồng.