mô hình nuôi cút thả vườn

  • Nuôi chim cút: Kỹ thuật nuôi chim cút thả vườn

    Nuôi chim cút: Kỹ thuật nuôi chim cút thả vườn

    Hiện nay mô hình nuôi chim cút thả vườn đang được rất nhiều hộ nông dân, trang trại áp dụng. Đặc điểm của mô hình thả vườn này là chim cút được nuôi trong một khu vực nhất định, chim cút sẽ sống và phát triển theo bản năng của chúng như trong tự nhiên. Video dưới đây sẽ hướng dẫn một vài kỹ thuật nuôi chim cút thả vườn.