Muốn trở thành người nông dân chuyên nghiệp, phải liên kết, hợp tác nhiều người nông dân với nhau

“Muốn trở thành người nông dân chuyên nghiệp, phải liên kết, hợp tác nhiều người nông dân với nhau” đó là câu trả lời của Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Lê Văn Nghị cho câu hỏi của nông dân Nguyễn Văn Linh (Bắc Ninh) tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII.

Muốn trở thành người nông dân chuyên nghiệp, phải liên kết, hợp tác nhiều người nông dân với nhau.