Ngư dân Đà Nẵng tranh thủ kiếm "lộc biển" trước khi bão Noru đổ bộ

Trước khi bão Noru đổ bộ, một số ngư dân Đà Nẵng đã tranh thủ lúc trời yên biển lặng để kéo những mẻ lưới cuối cùng tăng thêm thu nhập. Theo kinh nghiệm của họ, trước khi trở nên hung dữ, biển sẽ ban phát “lộc biển” cho ngư dân.

Ngư dân Đà Nẵng tranh thủ kiếm lộc biển trước khi bão Noru đổ bộ.