ngư dân trên địa bàn huyện Vạn Ninh

  • Ngư dân “hái ra tiền” nhờ nuôi thủy sản bằng lồng HDPE

    Ngư dân “hái ra tiền” nhờ nuôi thủy sản bằng lồng HDPE

    Những năm qua, các ngư dân trên địa bàn huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình nuôi trồng thủy sản truyền thống sang nuôi trồng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu bằng lồng HDPE. Hiệu quả từ mô hình này mang lại khá bất ngờ.