Người dân thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vươn lên làm giàu nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng

Quá trình phát triển trở thành thành phố công nghiệp và cảng biển, đòi hỏi cơ cấu kinh tế của Tx.Phú Mỹ cũng phải chuyển dịch theo hướng dịch vụ thương mại công nghiệp và nông nghiệp. Nông nghiệp không còn là thế mạnh nhưng không vì vậy mà bị xem nhẹ. Cải thiện điều kiện sống ở các vùng nông thôn, hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng.
Người dân thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vươn lên làm giàu nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng

vươn lên làm giàu nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng

Người dân thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vươn lên làm giàu nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng - Ảnh 2.

Tận lực, tận tâm với vườn cà phê và điều, vất vả mà thu nhập bấp bênh, bởi cứ được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Anh Sầu Sìu Cường (xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ) vẫn chưa thể an tâm với tương lai. Đến năm 2009, theo một số hộ quanh vùng, anh quyết bỏ vườn cà phê và điều chuyển sang trồng bưởi.

Người dân thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vươn lên làm giàu nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng - Ảnh 3.

Chuyển đổi qua cây bưởi, anh Cường thấy quyết định của mình là đúng. 1 hecta bưởi thu hoạch được khoảng 30 tấn, cho thu nhập khoảng 1 tỷ - 1 tỷ 500 triệu đồng, hơn nữa đầu ra của bưởi cũng ổn định hơn. Đời sống kinh tế cải thiện, anh Cường càng yên tâm mở rộng sản xuất.