Nhãn hữu cơ Sông Mã

  • Nhãn hữu cơ Sông Mã tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu

    Nhãn hữu cơ Sông Mã tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu

    Tại vựa nhãn Sông Mã (Sơn La), những tấn nhãn đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Anh, một thị trường với rất nhiều những tiểu chuẩn khắt khe, điều này khẳng định vai trò rất lớn của các hợp tác xã trong việc sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng đi bền vững của ngành nông nghiệp hiện nay.