Những phần thi ấn tượng trong "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La

Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Ấn tượng Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V