Nông dân Mường Tấc sẵn sàng cho vụ chiêm xuân bội thu

Không khí sản xuất trên cánh đồng Mường Tấc (Phù Yên, Sơn La) những ngày này trở nên nhộn nhịp. Bà con nông dân bắt đầu làm đất, gieo sạ, chăm sóc mạ...

Nông dân Mường Tấc sẵn sàng cho vụ chiêm xuân bội thu

Nông dân Mường Tấc sẵn sàng cho vụ chiêm xuân bội thu

Sôi động cánh đồng Mường Tấc

Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Phù Yên (Sơn La) gieo cấy trên 2.200ha lúa. Về cơ cấu giống, huyện sẽ tăng diện tích sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng cao, có khả năng kháng sâu bệnh hại, thích ứng với điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sử dụng giống có thời gian sinh trưởng trung, ngắn ngày. Hiện nay, bà con nông dân trên cánh đồng Mường Tấc, khu vực các xã vùng Huy vẫn đang tiếp tục làm đất, gieo mạ, chăm sóc mạ.... Để sản xuất vụ chiêm xuân thắng lợi, UBND huyện Phù Yên đã chỉ đạo ngành chức năng, UBND các xã tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao khoa học mới, các biện pháp kỹ thuật canh tác để tăng năng suất cây trồng cho người nông dân; tích cực chỉ đạo nông dân tập trung rà soát diện tích ruộng có khả năng bị hạn, chủ động các biện pháp phòng, chống hạn.