phát triển ồ ạt

  • Đồng Tháp khuyến cáo nông dân không phát triển ồ ạt diện tích trồng sầu riêng

    Đồng Tháp khuyến cáo nông dân không phát triển ồ ạt diện tích trồng sầu riêng

    Gần đây, giá bán sầu riêng ở mức cao, mang lại lợi nhuận, nhiều nông dân ở tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư, chuyển từ đất trồng lúa, các loại cây ăn quả khác sang trồng sầu riêng. Tỉnh Đồng Tháp mới đây đã phải khuyến cáo người nông dân không nên ồ ạt trồng sầu riêng, tránh việc phát triển tràn lan, trồng ngoài quy hoạch.