Quảng Trị: Nông dân Vĩnh Linh chuyển đổi cây trồng thích ứng với khô hạn, cho hiệu quả kinh tế cao

HTX Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có khoảng 65ha đất trồng lúa nhưng có trên 15ha diện tích thường bị khô hạn vào cuối vụ, ảnh hưởng đến năng suất. Do đó, địa phương đã vận động người dân chuyển đổi diện tích này sang trồng dưa hấu, lạc, ngô.. vừa có giá trị kinh tế, vừa có khả năng chống chịu hạn cao.

Quảng Trị: Nông dân Vĩnh Linh chuyển đổi cây trồng thích ứng với khô hạn, cho hiệu quả kinh tế cao

Quảng Trị: Nông dân Vĩnh Linh chuyển đổi cây trồng thích ứng với khô hạn, cho hiệu quả kinh tế cao