Rời phố thị, nhiều gia đình, bạn trẻ thích thú về miền Tây chèo ghe, câu cá

Du xuân đầu năm, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ rủ nhau về miền Tây sông nước để trải nghiệm du lịch miệt vườn.

Rời phố thị, nhiều gia đình, bạn trẻ thích thú về miền Tây chèo ghe, câu cá

Rời phố thị, nhiều gia đình, bạn trẻ thích thú về miền Tây chèo ghe, câu cá...