Sơn La huy động toàn lực đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tổ chức tại tỉnh Sơn La từ ngày 28/5 đến ngày 31/5. Đây là sự kiện mang tầm quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, công tác đảm bảo an ninh trật tự chuỗi sự kiện đã được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối chuỗi sự kiện