Cần Thơ không để người dân bị thiếu nước vào mùa khô

Ngành nước của tỉnh Cần Thơ đã lên các phương án điều tiết, tăng công suất các nhà máy nước trên địa bàn, nhằm đảm bảo cung cấp nước liên tục, đầy đủ cho người dân cũng như những tổ chức, đơn vị của tỉnh.

Khởi động cánh đồng 1 triệu ha phát thải thấp, chất lượng cao

Mới đây, Cần Thơ đã tổ chức Lễ Khởi động Cánh đồng 1 triệu ha chuyên canh lúa Chất lượng cao, phát thải thấp. Cánh đồng tiêu biểu này có diện tích 50 ha, tại đây sẽ được áp dụng các tiến bộ về KHCN và giống. Cần Thơ phấn đấu đến năm 2025, sẽ có vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao quy mô 38.000ha.