[TRỰC TIẾP] Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trả lời chất vấn trước Quốc Hội

Chiều nay 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn... Đây là lần đầu tiên lĩnh vực ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được lựa chọn để chất vấn.