NÔNG THÔN XANH: Hàng nghìn cây giống mắc ca được trao với sứ mệnh trồng và bảo vệ rừng

Hơn 3700 cây giống mắc ca được báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt bàn giao cho nông dân tỉnh Lạng Sơn với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế, đặc biệt góp phần gìn giữ, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Hàng nghìn cây giống mắc ca, sinh kế mới dành cho bà con nông dân miền núi Lạng Sơn

Ngày 12/02, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã tổ chức “Lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn”. Hàng nghìn cây giống mắc ca đã được bàn giao cho bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.