Nông dân Sơn La phấn khởi vụ nhãn đạt năng suất cao

Thực hiện tốt các khâu chăm sóc theo đúng quy trình VietGAP, hữu cơ cùng với kinh nghiệm từ thực tế sản xuất, niên vụ nhãn 2023 trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đạt trên 25 nghìn tấn quả tươi, tăng khoảng 5 nghìn tấn.