Thêm một công viên lớn ở Hà Nội tháo rào sắt phục vụ dân miễn phí

Sau công viên Thống Nhất, công viên Cầu Giấy là công viên lớn ở Hà Nội được đề nghị tháo rào sắt trở thành không gian mở phục vụ nhân dân.