Tháng 4 Quảng Trị, xuyên rừng ngắm cung đường gần 8 ngàn tỷ những ngày tăng tốc

Cung đường cao tốc tuyến Cam Lộ - La Sơn với tổng vốn đầu tư 7,7 ngàn tỷ đang bước vào chặng tăng tốc. Chúng tôi theo chân những công nhân đang thi công trên công trường để trực tiếp chứng kiến một hình hài mới của con đường tuyệt đẹp xuyên rừng Quảng Trị trong tương lai.