“Phố vẫy" quanh công viên Hòa Bình (Hà Nội): Hành sự ngay bờ bụi ven đường (Kỳ 2)

Tiếp tục câu chuyện về tuyến “phố vẫy” quanh công viên Hòa Bình. Hoạt động mua bán dâm diễn ra công khai ngay bên đường. Chưa dừng lại đó, trong quá trình điều tra, phóng viên còn giật mình khi phát hiện, các đối tượng mua bán dâm quan hệ tại chỗ, ngay bờ bụi bên đường.

Nữ sinh bị các đường dây mua bán trinh liên tỉnh rao bán như món hàng (Kỳ 3)

Sau khi bị dụ dỗ, đối tượng môi giới tìm cách rao bán nữ sinh trên mạng xã hội. Nơi thân thể các em xem như món hàng để khách kiểm tra, cò kè thêm bớt. Thậm chí, còn cho quan hệ thử. Những thủ đoạn thâm độc của các đường dây rao bán trinh nữ sinh như thế nào? Tất cả được làm rõ trong phóng sự sau.