Chuyển động Nhà nông 12/12: Tỉnh Hưng Yên bảo vệ nguồn gen quý cây vải trứng 150 tuổi

Hưng Yên: Bảo vệ nguồn gen quý cây vải trứng 150 tuổi;Tuyên Quang: Dịch tả lợn Châu Phi đe dọa ngành chăn nuôi dịp cuối năm; Giải pháp giảm thiểu sử dụng vật tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu; Hưng Yên: Bảo vệ nguồn gen quý cây vải trứng 150 tuổi...